Стефан Брайков

g2672.jpeg
Автор: Стефан Брайков
Заглавие: Преобразуващи искове и преобразуващи решения

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков.