Стефанка Симеонова

g752.jpeg
Автор: Васил Мръчков, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова, Емилия Банова
Заглавие: Трудови отношения 2014

Тази книга-годишник е седемнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2014г.

Съдържанието на книгата следва традицията:

g2144.jpeg
Автор: Автори: Чавдар Христов, Васил Мръчков, Стефанка Симеонова, Лариса Тодорова, Емил Мирославов, Смела Нинева
Заглавие: Договорът в индивидуалните трудови отношения
g2002.jpeg
Автор: Чавдар Христов, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова, веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Величка Микова
Заглавие: Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието

Експертна разработка на всички административ-но-правни процедури, свързани с уреждането на индивидуалните и колективните трудови правоотношения, заплащането на труда и здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.

rabotno-vreme-pochivki-i-otpuski-emil-miroslavov-smela-nineva-larisa-todorova-stefanka-simeonova.jpg
Автор: Емил Мирославов, Смела Нинева, Лариса Тодорова, Стефанка Симеонова
Заглавие: Работно време, почивки и отпуски

Aвтopи и съставитeли на книгата са eкип oт вoдeщи eкспepт - юpисти в Mинистepствoтo на тpуда и сoциалната пoлитика

Tази книга Ви пpeдлага кoмплeснo знаниe пo цялoстната пpoблeматика на pабoтнoтo вpeмe, пoчивкитe и oтпускитe. Публикувани са:

* Пълната нopмативна уpeдба на pабoтнoтo вpeмe, пoчивкитe и oтпускитe пo Кoдeкса на тpуда;