Станислав Костов – съставителство

330_b.jpg
Автор: Станислав Костов – съставителство
Заглавие: Договори за ЕС • Съдебна практика

1 11 С03
2. издание - към 1 декември 2009 г.
с измененията след Договора от Лисабон,
в сила от 1 декември 2009 г.

Станислав Костов – съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, указатели