Снежана Башева

g302.jpeg
Автор: Снежана Башева, Емилия Миланова, Бойчинка Йонкова, Диана Петрова, румяна Пожаревска
Заглавие: Основи на счетоводството
g2151.jpeg
Автор: Автори: Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян
Заглавие: Банково счетоводство

Учебникът по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, които изучават дисциплината Счетоводство и с учебната програма по дисциплината Счетоводство на банките.