Силвия Спасова

g2586.jpeg
Автор: Силвия Спасова
Заглавие: Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.