Силвия Вагенщайн

fbsmr2.jpg
Автор: Валентина Бояджиева, Росица Ташева, Силвия Вагенщайн
Заглавие: Френко-български / Българско-френски речник

30 000 преводни единици
Кратка френска граматика
Кратка българска граматика

Джобен формат