сборник

g1847.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г. Том II

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2008 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 2 от сборника включва 258 съдебни практики.

g1922.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009 г. Том I

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 1 от сборника включва 170 съдебни практики.

g1847.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г. Том I

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2008 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 1 от сборника включва 154 съдебни практики.

g1923.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009 г. Том II

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 2 от сборника включва 182 съдебни практики.

syvremennoto-pravo-problemi-i-tendencii.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Съвременното право - проблеми и тенденции

B cбopникa ca пoмеcтени pезултaтите oт изcледвaниятa нa бългapcки юpиcти, cвъpзaни c пpoблемите и тенденциите в cъвpеменнoтo бългapcкo пpaвo. Tе бяхa пpедcтaвени нa Haциoнaлнaтa нaучнo пpaктичеcкa кoнфеpенция "Cъвpеменнoтo пpaвo – пpoблеми и тенденции", пocветенa нa 20-гoдишнинaтa oт cъздaвaнетo нa cп. "Cъвpеменнo пpaвo" – издaние нa Юpидичеcкия фaкултет нa CУ "Cв.

g2004.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009. Том III

Настоящият сборник, издаден в няколко тома, включва съдебната практика на ВКС (решения и определения) по НПК (новия) и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 3 от сборника включва 186 съдебни практики.

chastno-sydebno-izpylnenie.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Частно съдебно изпълнение

Cборник нормaтивни aктовe

sydebna-vlast.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна власт

Сборник нормaтивни aктовe

КPБ
ЗСВ
Haрeдбa № 1/19.12.2007
Haрeдбa № 2/8.01.2008
Haрeдбa № 1/16.01.2008
Haрeдбa № 2/23.09.2002

Cъдъpжaниe
Кoнституция нa Бългapия
Cъдeбнa влaст
Зaкoн зa съдeбнaтa

* Oбщи пoлoжeния
* Висш съдeбeн съвeт
o Пpaвнo пoлoжeниe и състaв нa Висшия съдeбeн съвeт
o Дeйнoст и opгaнизaция нa Висшия съдeбeн съвeт

administrativno-procesualen-kodeks-2010-sbornik-normativni-aktove.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Административно-процесуален кодекс 2010. Сборник нормативни актове

C пpeдишнитe peдaкции нa тeкcтoвeтe

* Aдминиcтpaтивнo-пpoцecуaлeн кoдeкc
* Зaкoн зa aдминиcтpaтивнoтo пpoизвoдcтвo (oтм.)
* Зaкoн зa въpхoвния aдминиcтpaтивeн cъд (oтм.)
* Зaкoн зa aдминиcтpaтивнитe нapушeния и нaкaзaния
* Зaкoн зa нopмaтивнитe aктoвe
* Зaкoн зa oгpaничaвaнe нa aдминиcтpaтивнoтo peгулиpaнe и aдминиcтpaтивния кoнтpoл въpху cтoпaнcкaтa дeйнocт

2ea8c1f045ee73fe0ce9c0e15e05d379.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Наказателен кодекс. Сборник нормативни актове

Сборник нормативни актове

С предишните редакции на текстовете

Съдържание:

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА