Савин Ковачев

g3291.png
Автор: Савин Ковачев
Заглавие: Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Книгата е съобразена със законовата уредба на устройството на територията след измененията и допълненията в Закона за устройство на територията от 22 декември 2015 г.