Савина Михайлова-Големинова

g4600.jpeg
Автор: Савина Михайлова-Големинова
Заглавие: Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове

С приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2015 г. бе завършена нормативната уредба в сферата на публичните средства от Европейския съюз. Така, в резултат на натрупания опит, България осъществи цялостна кодификация на тези обществени отношения.