Сава Джонев

Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Заглавие: Организационно консултиране. Метизжмънт. Управление на човешките ресурси. Том 3

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Заглавие: Организационно консултиране. Метизжмънт. Управление на човешките ресурси. Том 2
S-Djonev-tom1.jpg
Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Заглавие: Организационно консултиране. Мениджмънт. Управление на човешките ресурси. Том 1

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

Save0213.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социална психология. Том 5. Изследователски дизайн. Статистическа обработка - SPSS. Интерпретация

Малко е да имаш мъдрост, трябва да знаеш как да си служиш с нея.
Цицерон

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.

4.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социална психология. Том 4. Големи множества. Междугрупови отношения

Понеже съм най-великият от всички светии, по-велик от самия Христос, отсега нататък аз съм Мислителят, аз съм вашият разум… Щом се засмея, всички ще се засмеят. Ако заплача и тълпата ще заплаче. Призова ли „Да спасим Америка!”, двеста и двадесет милиона американци ще го повторят след мен.
Муун

3.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социална психология. Том 3. Малки групи

Първите хора – „андрогините” – се раждали слепени по двама, но били разделени от Зевс заради буйствата им и намеренията им да похитят Олимпийските богове. Оттогава насетне всеки е обречен да търси своята половина в любовта, за да се допълни и слее с нея.
Платон

2.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социална психология. Том 2. Общуване. Личност

Човек вярва в доброто, защото първият модел в общуването, с който се среща след раждането си, е на подпомагане; но е експлоататор с хората, защото първата роля, която изпълнява във взаимодействието, е на подпомаган.
С. Джонев

1.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социална психология. Том 1. Школи. Изследователски методи

ПРЕДСТОЯЩО ИЗДАВАНЕ

Много греши оня, който си въобразява, че може да мине без хората, но още повече греши оня, който си въобразява, че хората не могат да минат без него.
Фр. Ларошфуко

 организация Том 3.JPG
Автор: С
Заглавие: Социалната организация. Том 3. Част трета. Теория, диагностика, консултация

„Консултантът е човек, който може и да си няма проблеми, но кой знае защо, съзнателно си ги създава…”
Сава Джонев

 организация Том 2.JPG
Автор: Сава Джонев
Заглавие: Социалната организация. Том 2. Част втора. Теория, диагностика, консултация

„Организационното развитие и консултиране е като конституцията на САЩ – седем члена и двадесет и шест поправки към тях…”
Сава Джонев