Румен Владимиров

g1529.jpeg
Автор: Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов
Заглавие: Наказателно право Обща част
product_2656.jpg
Автор: Ралица Костадинова, Румен Владимиров
Заглавие: Наказателно право в схеми и определения. Обща част, второ преработено и допълнено издание

Изключителният интерес към първото издание на представения по оригинален начин – чрез схеми и определения – курс по Наказателно право, наложи издаването на настоящото второ преработено и допълнено издание, актуализирано към нормативната уредба и обогатено с тестове.