Росица Балтаджиева

vzaimodejstvie-mezhdu-evropejskoto-i-bylgarskoto-administrativno-pravo-rosica-baltadzhieva-ivan-todorov.jpg
Автор: Росица Балтаджиева, Иван Тодоров
Заглавие: Взаимодействие между европейското и българското административно право

Настоящото издание изследва взаимодействието между европейското и българското административно право, като съпоставя различните пластове регулация. Анализирани са редица напълно нови проблеми, при които практиката на Съда на ЕО понякога диктува разрешения, които се отклоняват от възприетото в АПК.