Рене Родиер

22172.jpg
Автор: Рене Родиер
Заглавие: Морско право

По своя жанр, съдържание и предназначение разглежданата книга би могла да се окачестви като учебно помагало в популярен стил, което представлява синтезирано изложение на десетото издание на курса по морско частно право на Родиер и Понтавис 1986 г.