Рая Илиева

g2720.jpeg
Автор: Рая Илиева
Заглавие: Курс по гражданско право. Обща част. Том 1

Съдържанието на настоящия курс обхваща темите, включени в учебната програма по Гражданско право, за студентите от специалност"Право" в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", но поради пълнотата на неговото изложение, то дава възможност да се използва и от студенти на други юридически факултети, както и от практик

g2363.jpeg
Автор: Рая Илиева, Александър Иванов
Заглавие: Курс по търговски сделки и несъстоятелност

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

"Курс по търговски сделки и несъстоятелност" е предназначен преди всичко за студенти от специалност "Право", като има за цел да ги подпомогне при усвояване на материята на търговските сделки и несъстоятелността.