Ралица Топчиева

g2366.jpeg
Автор: Диана Митева, Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева
Заглавие: Актуални въпроси на производството по несъстоятелност

Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Съдържание: