Ралица Ковачева

80.jpg
Автор: Ралица Ковачева
Заглавие: Център и периферия на европеизираните публични сфери

Книгата се занимава с двете най-актуални теми в Европейския съюз – бъдещето на Съюза и „Брекзит“. Появява се пред бъдещите си читатели в най-точния момент – в началото на сериозното обсъждане на „Бялата книга за бъдещето на Европа“ и в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС.