Ралица Илкова

g2725.jpeg
Автор: Ралица Илкова
Заглавие: Реабилитацията по българското наказателно право

Тази книга представлява цялостно изследване по въпросите на реабилитацията съгласно уредбата й в българския наказателен закон. Направен е преглед на установяването и развитието на уредбата на реабилитацията у нас от 1896 г. до днес.

g2672.jpeg
Автор: Ралица Илкова, Лазар Груев
Заглавие: Ръководство за решаване на наказателноправни казуси

В изданието са дадени насоки за решаване на казуси, които поставят въпроси за приложението на материалното наказателно право.

g1783.jpeg
Автор: Ралица Илкова, Лазар Груев
Заглавие: Казуси по наказателно право. Особена част
246_b.jpg
Автор: Лазар Груев, Ралица Илкова
Заглавие: Казуси по наказателно право. Обща част

След успеха на първото и второто издание на „Казуси по наказателно право – обща част“ излиза от печат и третото преработено и допълнено със съдебна практика издание.