проф. д-р Любомир Владикин

g2493.jpeg
Автор: проф. д-р Любомир Владикин
Заглавие: Общо учение за държавата