Проф. д-р Лудвиг Кремер

261.JPG
Автор: Проф. д-р Лудвиг Кремер
Заглавие: Европейско право на околната среда

Книгата Европейско право на околната среда съдържа подробен преглед на европейските законодателни актове в областта на околната среда. Предлага обяснение на произхода и източниците на общностното право на околната среда и изброява организациите, участващи в правотворческия процес.