проф. дюн Никола Манев

g3494.jpeg
Автор: проф. дюн Никола Манев
Заглавие: Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти

Настоящото издание има предназначението на курс за подготовка по Наказателнопроцесуално право, който трябва да бъде развит при изнасяне на лекции по тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката.