Под редакцията на Й. Йорданов

anestzizozllg-1000x1000.jpg
Автор: Под редакцията на Й. Йорданов, С. Саев, Е. Стоянов
Заглавие: Анестезиология