под научната редкция на доц. д-р Екатерина Салкова