Пламен Петков

voenni-prestyplenia-plamen-petkov.jpg
Автор: Пламен Петков
Заглавие: Военни престъпления

Монография.
Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература. Във въведението се обосновава актуалността и значимостта на темата.