Пламен Пантев

-преговори-в-областта-на-сигурността.jpg
Автор: Пламен Пантев
Заглавие: Международните преговори в областта на сигурността. Теория и практика на проблема в условията на трансформираща се международна

Проблемът за сигурността като обект на международни преговори
- Въздействие на международната среда върху преговорите в областта на сигурността
- Преговорната стратегия на България като малка страна по въпросите на сигурността