Пламен Панайотов

g2034.jpeg
Автор: Пламен Панайотов
Заглавие: Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право

Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в областта на наказателното право. Изяснено е какво представлява първичното и какво представлява вторичното наказателно право на ЕС.