Пламен Киров - съставители

Save0198.JPG
Автор: Нено Неновски, Евгени Танчев, Георги Близнашки, Пламен Киров - съставители
Заглавие: Конституциите по света. Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия