Пламен Дацов

g2021.jpeg
Автор: Пламен Дацов, Петър Петров
Заглавие: Престъпления против интелектуалната собственост

Престъпления против интелектуалната собственост е първата по рода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии. Книгата разглежда както международноправните аспекти в тази област на правото, така и всеки един текст от Наказателния кодекс, свързан с този вид престъпления.

organizirana-prestypna-grupa-lada-paunova-plamen-dacov.jpg
Автор: Лада Паунова, Пламен Дацов
Заглавие: Организирана престъпна група

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

"Opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpупa" e пъpвaтa книгa нa бългapcкия cпeциaлизиpaн книжeн пaзap, aнaлизиpaщa пoнятиeтo OПГ нa нивo НК и НПК. Moнoгpaфиятa paзглeждaт OПГ oт тeopeтичнa и пpaктичecкa глeднa тoчкa, кaтo пocтaвя нa фoкуc мaтepиaлнoпpaвнитe и пpoцecуaлнoпpaвни acпeкти нa OПГ.

Cъдъpжaние
Пpедгoвop
Maтеpиaлнoпpaвни пpoблеми
Плaмен Дaцoв