Пиетро Помпонаци

145035z.jpg
Автор: Пиетро Помпонаци
Заглавие: Трактат за базсмъртието на душата

„Трактат за безсмъртието на душата" на ПИЕТРО ПОМПОНАЦИ (1462-1525) е възлово съчинение в историята на ренесансовата философия.