Петя Иванова

150826z.jpg
Автор: Петя Иванова
Заглавие: Обезпечаване и събиране на публични и частни държавни и общински вземания

Книгата, представя преглед и анализ на нормативната уредба и практика по въпросите, свързани с установяването, обезпечаването и принудителното изпълниение на публичните и частни държавни и общински вземания, като съдържа и извлечения от относимите нормативни актове.