Петя Димова - съставител

g2194.jpeg
Автор: Петя Димова - съставител
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009 г. том IV

Настоящият сборник, издаден в няколко тома, включва съдебната практика на ВКС (решения и определения) по НПК (новия) и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 4 от сборника включва 186 съдебни практики.