Петър Петров

1.jpg
Автор: Петър Петров
Заглавие: Подборен лов на интернет пирати/Теория за селективно наказателно преследване
g2021.jpeg
Автор: Пламен Дацов, Петър Петров
Заглавие: Престъпления против интелектуалната собственост

Престъпления против интелектуалната собственост е първата по рода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии. Книгата разглежда както международноправните аспекти в тази област на правото, така и всеки един текст от Наказателния кодекс, свързан с този вид престъпления.