Петър Корнажев

umi6lenite ubiistva.JPG
Автор: Петър Корнажев
Заглавие: Умишлените убийства по Наказателния кодекс на Република България
-реторика.jpg
Автор: Петър Корнажев
Заглавие: Съдебна реторика. Избрани съдебни речи