Петър Гълъбов

Re4nik.JPG
Автор: Петър Гълъбов, Симеон Ласкаров, Галина Меламед
Заглавие: Тематичен френско-български речник

„Тематичният френско-български речник” е резултат от дългогодишната работа на авторите, преподаватели в катедра „Романска филология”, СУ „Климент Охридски”, в областта на френската лексика.