Петко Петков

prd-20967.jpg
Автор: Петко Петков
Заглавие: Деветнадесетият век на Европа от Френската революция до Първата световна война

Авторът на книгата, преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", предлага на българския читател един кратък, синтезиран поглед върху основните събития в Европа в периода от Великата френска революция до Първата световна война.