Петко Николов

g2092.jpeg
Автор: Петко Николов
Заглавие: Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие

В тази книга са анализирани най-важните теоретико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти.