Петко Минев

g2097.jpeg
Автор: Петко Минев
Заглавие: Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш

Предмет на монографията е процесът по установяване на административното нарушение, налагането на административното наказание и оспорването на наказателното постановление.