Пенчо Пенев

g2672.jpeg
Автор: Пенчо Пенев
Заглавие: Съдебната власт в България 1989–2014 г.

В книгата се разглеждат развитието и проблемите на съвременното българско правосъдие.