Паисий Хилендарски

Istoria.JPG
Автор: Паисий Хилендарски
Заглавие: История славянобългарска. Препис-белова на Паисиевия автограф

Предадена на новобългарски език от Петър Динеков