Павел Сарафов

g2176.jpeg
Автор: Павел Сарафов
Заглавие: Физическото лице търговец

Книгата изследва правното положение на физическото лице търговец. Акцентира се върху правните особености на промяната, която настъпва с физическото лице при възникването на едноличния търговец.