Павел Гайдаров

g3331.jpeg
Автор: Павел Гайдаров
Заглавие: Данъчни престъпления

Монографията" Данъчни престъпления" има за цел да разгледа общата характеристика на данъчните престъпления, тяхната система и отделните видиве данъчни престъпления.