Орхан Исмаилов

g2007.jpeg
Автор: Орхан Исмаилов
Заглавие: Защита на класифицираната информация в условията на кризи - стратегически приоритет на политиката за национална сигурност