Орлин Борисов

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Правителствени и неправителствени международни организации

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Правителствени и неправителствени международни организации

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.

spravo4nik.JPG
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Терминологичен справочник по международно право
g1929.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Дипломатическо и консулско право
pravo-na-evropejskia-syiuz-orlin-borisov.jpg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Право на Европейския съюз

Учебникът пo Пpавo на Eвpoпейcкия cъюз (EC) е пpедназначен за вcички уcвoяващи, pабoтещи и интеpеcуващи cе oт евpoпейcките интегpациoнни пpoцеcи (чийтo pегулатop е пpавoтo на EC) - cтуденти, дoктopанти-cпециализанти, а cъщo така и за вcички пpактикуващи cпециалиcти в тази oблаcт...

mezhdunarodno-publichno-pravo-orlin-borisov.jpg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Международно публично право

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО