Огнян Велев

g3782.jpeg
Автор: Огнян Велев
Заглавие: Мястото на пробацията сред наказателните санкции

Пробацията бе въведена в българското законодателно право през 2002г. ( ДВ,бр.92/2002). Законодателят я уреди като нов вид наказание в санкционната система на Наказателния кодекс.

g3782.jpeg
Автор: Огнян Велев
Заглавие: Мястото на пробацията сред наказателните санкции.

Пробацията бе въведена в българското законодателно право през 2002г. ( ДВ,бр.92/2002). Законодателят я уреди като нов вид наказание в санкционната система на Наказателния кодекс.