Нина Чилова

g3290.jpeg
Автор: Ганета Минкова, Нина Чилова
Заглавие: Помагало по данъчно право

Учебното помагало е разработено с цел да подпомогне образователния процес на студентите със специалност "право" във висшите учебни училища, както и за други специалности в областта на икономиката и финансите, където е включено "Данъчното право".

g2430.jpeg
Автор: Нина Чилова
Заглавие: Правен режим на данъчната ревизия

Демократичният преход на България и членството й в ЕС не само наложиха европейски пазарни принципи и стандарти в икономическите обществени отношения, но и в известна степен ускориха процесите, свързани с кодификацията на данъчното законодателство.