Никола Попов

34698z.jpg
Автор: Никола Попов
Заглавие: Съвременни капиталистически аграрни отношения

В книгата се изследват наемните отношения и експлоатацията в съвременното фермерско стопанство. Такъв аспект в анализа на аграрните отношения е неизбежен. След като е показана социалната съдба на фермера, следва да се разкрие и съдържанието на фермерските икономически отношения.