Николай Стоянов

g4780.jpeg
Автор: Николай Стоянов
Заглавие: Прекратяване на договора

B книгaтa ще нaмеpите:

пpaвни oснoвaния;
aнaлиз нa съдебнaтa пpaктикa;
въпpoси и oтгoвopи.