Николай РИЗОВ

g1604.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, доц. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2014 година + CD