Николай РИЗОВ.

g1604.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, доц. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ.
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2014 година

Съдържание на книгата-годишник:

актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2014 г.;
практика на НАП;
справочна информация.