Николай Николов

g2144.jpeg
Автор: Николай Николов
Заглавие: Гражданската конфискация
g2086.jpeg
Автор: Николай Николов
Заглавие: Конфликтът на интереси по българското право

Настоящата монография си поставя както научни, така и чисто практически цели при изясняване същността на разглеждания правен институт. Акцентът е поставен върху елементите на конфликта на интереси, които все още не са засягани или са анализирани недостатъчно в правната литература.

predotvratiavane-i-razkrivane-na-konflikt-na-interesi-nikolaj-nikolov.jpg
Автор: Николай Николов
Заглавие: Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Зaконът зa пpeдотвpaтявaнe и paзкpивaнe нa конфликт нa интepecи (ЗПPКИ) влeзe в cилa нa 01.01.2009 г. Зa cpaвнитeлно кpaткото вpeмe, пpeз коeто дeйcтвa този aкт, ce нaтpупa доcтaтъчно пpaктикa нa Bъpxовния aдминиcтpaтивeн cъд по нeговото пpиложeниe, която e комeнтиpaнa и обобщeнa в нacтоящaтa paботa.