Николай Натов и колектив

g4778.jpeg
Автор: Николай Натов и колектив
Заглавие: Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009–2016 г. Тенденции и новости в правната уредба

Изучаването на международното частно право винаги съдържа множество предизвикателства и поставя на изпитание натрупаните до този момент знания, умения и опит на юриста.